Voorwaarden

Voorwaarden Zeeland Jachtservice

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg.

Enkele uitzonderingen wat betreft de Werf:

 1. Alle schepen staan voor eigen risico gestald (verzekering is verplicht).
 2. Werk door derden aan het schip is slechts toegestaan na uitdrukkelijk overleg.
 3. Gasflessen dienen van boord te worden genomen in verband met brandgevaar.
 4. Benzinetanks aan boord van schepen dienen in verband met brandgevaar leeg en ontlucht te zijn.
 5. Elektrische verwarming mag tijdens het stallen niet aan in verband met de brandveiligheid.
 6. Als u meer elektra gebruikt dan voor lichte werkzaamheden geldt een meerprijs. Bij afwezigheid snoeren verwijderen.
 7. Open vuur aan, op of bij het schip is verboden.
 8. Droogschuren is alleen met stofafzuiging toegestaan. Huur van een stofzuiger is mogelijk.
 9. Lassen, branden en slijpen uitsluitend in overleg en onder toezicht (dus binnen de openingstijden).
 10. Parkeren op de werkterreinen is geheel voor eigen risico.
 11. U dient alle losse delen, lijnen, stootwillen, gereedschap e.d. in het schip op te bergen om ontvreemding te voorkomen.
 12. De schepen moeten altijd kunnen worden verplaatst, dus geen losse delen onder het schip.
 13. Er mogen geen steunen en bokken weggenomen of verplaatst worden
 14. Het is verboden te overnachten op schepen die op het terrein (binnen of buiten) gestald staan.
 15. U mag in de stalling zelf werken aan uw schip indien hierdoor geen verontreiniging veroorzaakt wordt. In geval van verontreiniging is de werf gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te (laten) verwijderen.
 16. Ook werkzaamheden op het buitenterrein zijn alleen toegestaan met voldoende voorzorgsmaatregelen om schade aan het milieu of verontreiniging te voorkomen. Na de werkzaamheden moeten de ladders weer op de juiste plek in de loods worden opgeborgen.
 17. Het is niet toegestaan op het terrein antifouling en/of verf zonder Nederlands goedkeuringsnummer te gebruiken.
 18. Na gedane arbeid, voor het verlaten van het terrein, dient u loods en terrein schoon achter te laten en afval op de daarvoor bestemde plaatsen te deponeren.
 19. Bij werkzaamheden te gebruiken klimmaterialen en machines dienen deugdelijk te zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade bij het gebruik van door ons beschikbaar gestelde klimmaterialen en machines.
 20. Voor vertrek dient u stallingsdeuren en/of hek af te sluiten.
 21. De werf is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor diefstal van enig goed.

Privacy statement Zeeland Jachtservice BV